Co to jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji waluty?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Innymi słowy, będzie to określenie, jak wiele jednostek pieniędzy krajowych trzeba wydać, aby zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty konkretnego kraju, w odwołaniu do kursów odmiennych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, z racji tego że czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, bowiem mają wpływ na podniesienie inflacji (drożeją dobra importowane). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w jednym kraju, motywuje pozostałe państwa, które są ważnymi partnerami w handlu, do wykonania identycznego zabiegu w celu uchronienia swoich rynków.

DEPRECJACJA- Jest to zjawisko zmniejszenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby produktów i usług, jakie można zakupić za określoną kwotę. Z reguły będzie ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem wartości określonej waluty w stosunku do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem odwrotnym w tym przypadku jest aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – przyrost wartości towaru lub uslugi. Termin stosowany szczególnie w stosunku do podniesienia wartości waluty lokalnej do waluty zagranicznej w sytuacji ruchomych kursów walut (jest on kontrolowany przez rynek). Będzie oznaczało to podniesienie siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest zazwyczaj efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost wartości waluty krajowej nazywa się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji będzie podniesienie siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, zmniejszenie kosztów realizacji zadłużenia zagranicznego i osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek cen dóbr zagranicznych. Złe efekty aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport a także podniesienie kosztów realizacji prac w stosunku do kosztów pracy w innych krajach.Stanem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.